Từ khóa: Mic Shure xịn xò, hàng Mỹ về. Không dây có dây. ULXP4+SM58 or Beta 58A. Lh 03436.12345, Mic Shure xịn xò, hàng Mỹ về. Không dây có dây. ULXP4+SM58 or Beta 58A. Lh 03436.12345, Mic Shure xịn xò, hàng Mỹ về. Không dây có dây. ULXP4+SM58 or Beta 58A. Lh 03436.12345

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *