1. Các hướng lưu trữ và sharing code trên cloud (github, bitbucket, gitlab…) 2. Sơ lược về github và sourcetree 3. Quản lý và sharing sourcecode.
Tag: hướng dẫn sử dụng github – Hướng dẫn cơ bản sử dụng github và sourcetree, hướng dẫn sử dụng github – Hướng dẫn cơ bản sử dụng github và sourcetree, hướng dẫn sử dụng github – Hướng dẫn cơ bản sử dụng github và sourcetree

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *